ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര | Sweden To Kochi Travel Vlog | Copenhagen – Doha Qatar Airways Trip

Posted on

29 thoughts on “ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര | Sweden To Kochi Travel Vlog | Copenhagen – Doha Qatar Airways Trip”

  1. In one of the comments I came to know that your husband is from Nooranadu, where is your house in Nooranadu . Recently we built a house in Parayamkulam which is very close to your place. Right now I am in Kerala, otherwise we stay in Delhi. Nice to learn that we are neighbours. Really the world is very small

  2. Nice blog dear…. Really appreciating your efforts….It's very tough to shoot with kids…. Waiting for more nadan cooking videos….💖💖💖💖
    Enthayalum bincy camera kk pinnil thanne😉😉😉😍

  3. I was waiting for this and i loved it..u have such a soothing voice🥰🥰🥰 parents nem,in-laws neyum okke kanichathinu thanks🥰edayil avde ivde okke husband nem kandu😜mooparkku video l varaan ishtamilla ennu bincy etho video l paranja pole oru orma..Finally kandupidichu njangal nnu paranjekku mooparodu😜length koodiyalum kozhappamilla..eppozhum videos ittolu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *