เจมส์ จิ พาเที่ยวภูเก็ต นั่ง Private Jet ต่อเรือยอร์ช ไปกับ OPPO & AIS

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *