Palghar | Home Rent Issue With Nigerian People

Posted on

2 thoughts on “Palghar | Home Rent Issue With Nigerian People”

  1. पण ते भारतीय नागरिक आहेत का .ते इथे भारतात काय करतात.
    ते. इथे कसे राहू शकतात .
    काय प्रकार आहे.
    आपल्याला असे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सोडा नायजेरिया मध्ये राहायला देतील का

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *